Váš nákupný košík je prázdny

Ste neprihlásený

Kontakt:

0948 272 746
0948 030 656
043 / 5381 511
info@greenprint.sk

Fakturačné údaje:

Green Print s.r.o.
Hlisno 810
027 44 Tvrdošín
Slovenská republika

IČO: 46587993
DIČ: 2023482010
IČ DPH: SK2023482010

Bankový účet Tatra banka, a. s., číslo: 2928873107 / 1100, IBAN: SK22 1100 0000 0029 2887 3107 SWIFT: TATRSKBX

Prevádzka a sklad:

Green Print s.r.o.
Oravická 617 / 20
028 01 Trstená

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B‐89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139
e‐mail: za@soi.sk
www.soi.sk
www.soi.sk/sk/Podavanie‐podnetov‐staznosti‐navrhov‐a‐ziadosti.soi
Podanie spotrebitelskeho podnetu:
www.spotrebitelskecentrum.sk/podanie
Alternatívne riešenie sporu online (RSO):
https://app.youstice.com/blox‐odr/generix/odr/sk/app2/_complaint_/cc/2156