Novinky e-mailom


Máte záujem o zasielanie informácií o zľavách a cenových akciách? Napíšte svoju e-mailovú adresu. Zadaním už zaregistrovanej adresy sa odhlásite z obderu noviniek.

Nové nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) nám ukladá povinnosť, vyžiadať si od zákazníka súhlas na spracovanie osobných údajov. Bez tohoto súhlasu nemôžeme spracovať Vašu objednávku a používať údaje ktoré sú potrebné na dokončenie objednávky. Súhlas je možné udeliť v časti objednávky pri vyplňovaní fakturačných údajov a adresy doručenia.

Pre uskutočnenie objednávky potrebujeme súhlas na spracovanie týchto údajov.

Fakturačné údaje

 • obchodný názov spoločnosti podľa Obchodného alebo živnostenského registra, pri fyzickej osobe jej meno a priezvisko.
 • ulica a číslo domu
 • mesto a poštové smerovacie číslo (PSČ)
 • mobilný telefónny kontakt (tento je potrebný hlavne pre prepravcu)
 • e-mailová adresa
 • identifikačné číslo organizácie (IČO)
 • daňové identifikačné číslo (DIČ)
 • identifikačné číslo plátcu dane z pridanej hodnoty (IČ DPH)

Adresa doručenia

 • názov spoločnosti alebo meno a priezvisko
 • ulica a číslo domu
 • mesto a poštové smerovacie číslo (PSČ)

Fakturačné údaje budú daľej spracované pre potreby vedenia účtovníctva a vystavenie daňového dokladu (faktúry). Adresa doručenia, telefónny kontakt a email poskytneme prepravnej spoločnosti za účelom doručenia objednávky.